Serge-Louis Tuquet

简历

于1946年9月14日出生在Vic en Bigorre -法国

1979年
– 圣拉斐尔-Maures-Estérel大学美术绘画学院-法国
1985年
– Luc-普罗旺斯-法国
1991年
– La crau (瓦尔省)-法国
1996 – 2000
– La Londe les Maures -法国
2001年
– Le La ...详细了解

 • Serge-Louis Tuquet

  597B

  73 x 54 cm -- 28.7 x 21.6 in
  ¥ 15,996.60
 • Serge-Louis Tuquet

  606B

  54 x 73 cm -- 21.6 x 28.7 in
  ¥ 15,996.60
 • Serge-Louis Tuquet

  642-A

  55 x 46 cm -- 21.7 x 18.1 in
  ¥ 7,998.30

  作品已售出

 • Serge-Louis Tuquet

  618B

  81 x 54 cm -- 31.9 x 21.6 in
  ¥ 19,995.75
 • Serge-Louis Tuquet

  659B

  92 x 65 cm -- 36.2 x 25.6 in
  ¥ 23,994.90
 • Serge-Louis Tuquet

  607B

  27 x 46 cm -- 10.6 x 18.1 in
  ¥ 9,597.96
 • Serge-Louis Tuquet

  608B

  38 x 61 cm -- 15 x 24 in
  ¥ 9,597.96
 • Serge-Louis Tuquet

  784C

  36 x 22.5 cm -- 14.2 x 8.9 in
  ¥ 3,199.32
 • Serge-Louis Tuquet

  710-Et pourtant, elle tourne

  61 x 38 cm -- 24 x 15 in
  ¥ 9,597.96
 • Serge-Louis Tuquet

  781 Suite

  33 x 41 cm -- 13 x 16.1 in
  ¥ 4,798.98
 • Serge-Louis Tuquet

  702 Incidence

  33 x 90 cm -- 13 x 36.2 in
  ¥ 9,597.96
 • Serge-Louis Tuquet

  783C

  29 x 30.5 cm -- 11.4 x 12 in
  ¥ 3,199.32
畫家 Serge-Louis Tuquet 的生平: 图奎的作品的主要特色在于对光线的用色和处理。 于1946年出生在Vic en Bigorre,这位艺术家很久以前就选择了他的艺术生涯。 在最近几年,他的艺术造诣又达到了一个新的高点。充满好奇又才华横溢,图奎属于 这样一类艺术家:为了使他们的作品达到一流水准,他们随时准备着重新考虑他们的作品。 这位艺术家主要采用印象派的绘画手法,这种技巧在不断进步。他的作品大多数时候在赞美蓝色。