Hervé Treuil

简历

Painter

在1958年2月18日出生于布里夫拉亚尔德 – 法国

农民画家

2015
– 展览在杭州 – 中国 - 4月、10月
2016
– 展览在杭州 – 中国 - 10月
2017
– 展览在杭州 – 中国 - 10月

获得的奖励

2009年
– 作品接受� ...详细了解

 • Hervé Treuil

  Couché de soleil

  55 x 46 cm -- 21.7 x 18.1 in
  ¥ 3,810
 • Hervé Treuil

  Le grand chemin

  55 x 46 cm -- 21.7 x 18.1 in
  ¥ 3,572
 • Hervé Treuil

  Matin sur la rivière

  46 x 38 cm -- 18.1 x 15 in
  ¥ 3,334
 • Hervé Treuil

  Saint Cyr lapopie

  81 x 65 cm -- 31.9 x 25.6 in
  ¥ 5,556
 • Hervé Treuil

  Paysage de neige

  55 x 38 cm -- 21.7 x 15 in
  ¥ 3,175
 • Hervé Treuil

  Segur le château

  61 x 46 cm -- 24 x 18.1 in
  ¥ 4,207
 • Hervé Treuil

  Auvergne sous la neige

  46 x 38 cm -- 18.1 x 15 in
  ¥ 3,334
 • Hervé Treuil

  Marine

  41 x 27 cm -- 16.1 x 10.6 in
  ¥ 3,016