François Benoit-Lison

简历

Painter

他是畫家也是雕刻家,於1968年4月14日出生於法國格蘭福 (50)。
1988年他舉辦了第一場雕刻展,主題的風格是以陶土、石膏、水泥、鋼鐵和聚合體,表現具象藝術和現代藝術。
他的第一場油畫展,是於1990年舉辦的,主題是女 ...详细了解

 • François Benoit-Lison

  Huile 6

  80 x 60 cm -- 31.5 x 23.6 in
  ¥ 8,677
 • François Benoit-Lison

  Abstract 28

  80 x 80 cm -- 31.5 x 31.5 in
  ¥ 11,832
 • François Benoit-Lison

  Huile 11

  90 x 60 cm -- 35.45 x 23.6 in
  ¥ 10,254
 • François Benoit-Lison

  Abstract 27

  80 x 80 cm -- 31.5 x 31.5 in
  ¥ 11,832
 • François Benoit-Lison

  INK 805

  80 x 80 cm -- 31.5 x 31.5 in
  ¥ 23,664
 • François Benoit-Lison

  INK 802

  80 x 80 cm -- 31.5 x 31.5 in
  ¥ 23,664
 • François Benoit-Lison

  Drapé 1

  80 x 60 cm -- 31.5 x 23.6 in
  ¥ 8,677
 • François Benoit-Lison

  D 30

  80 x 60 cm -- 31.5 x 23.6 in
  ¥ 8,677
 • François Benoit-Lison

  INK 20M1

  50 x 73 cm -- 19.7 x 28.7 in
  ¥ 15,776
 • François Benoit-Lison

  Abstract 35

  80 x 80 cm -- 31.5 x 31.5 in
  ¥ 11,832
 • François Benoit-Lison

  N 29

  80 x 60 cm -- 31.5 x 23.6 in
  ¥ 10,254
 • François Benoit-Lison

  D 35

  60 x 60 cm -- 23.6 x 23.6 in
  ¥ 6,705
 • François Benoit-Lison

  Abstract 39

  100 x 100 cm -- 39.4 x 39.4 in
  ¥ 13,804
 • François Benoit-Lison

  Abstract 30

  100 x 100 cm -- 39.4 x 39.4 in
  ¥ 13,804